DubaiSC

Về tôi Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ tín hiệu giao dịch mỗi ngày ! 🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường 🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free 🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
41 % forex 1 % tiền điện tử 1 % các chỉ báo 58 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 40% | 264 GOLD 11% | 74 GBPUSD 8% | 54 EURUSD 7% | 46
Hiển thị thêm Ý tưởng 123...37
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13426
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1242
448
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1129
846
7
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
168
255
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
230
105
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư