Giovaknni

Đã tham gia United state
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami, Florida
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
789
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
45245
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
26695
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37133
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12461
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4003
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Paris, France
8689
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
9736
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
10389
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17951
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13356
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
8020
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
50164
32
141
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối GHANA
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2452
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Your Heart 💜
12186
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
44431
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Helsinki, Finland
39097
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EURUSD
EURO / U.S. DOLLAR
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư