RLinda

Premium
Về tôi The best, professional trader. Indices, futures, US stocks, foreign exchange and cryptocurrency. I trade from levels and monitor the behavior of a major player. Either you break the market, or the market breaks you!
Đã tham gia UK Unated Kingdom t.me/RLindaTrade
➕2️⃣7️⃣3️⃣0️⃣% CRYPTO✅! ➕3️⃣6️⃣7️⃣0️⃣pips FOREX✅!➕3️⃣1️⃣8️⃣6️⃣pips GOLD✅! More details ❤️👉🏻 https://bit.ly/3MzgvhH
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Johannesburg, South Africa
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1485
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
35629
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Malta
69412
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 🌙
7715
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Germany
4437
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
18443
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Still EARTH
34730
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến USA
3605
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28108
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Trader's Heart
893
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối We Are One
11128
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3787
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3445
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến USA
848
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
32610
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Wall Street, NYC
5409
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4324
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20052
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến USA
2216
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến TradingView
7612
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư