Ji1688

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
75 % forex 25 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 50% | 4 EURUSD 25% | 2 XAUUSD 25% | 2
37
9
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10
7
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
37
9
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư