ayubebrahimzade21

Về tôi I am real trader that strat from zero. no money no help no advocate. just i want to demonstrare my talents and procedure of my personal way. i love humanity.
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
75421
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
60997
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
94682
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39848
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
54249
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
23336
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2335
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
32477
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47015
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư