kemfunny

Đã tham gia Việt Nam
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDCHF 67% | 2 USDJPY 33% | 1
Lần xem cuối
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư