nhansp500

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
20 % tiền điện tử 20 % các chỉ báo 60 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
SPX500USD 60% | 3 BTCUSD 20% | 1 VN30 20% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư