thanhluan12345

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
SSI 100% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư