dinhchien

1INCHUSDT - Tăng theo Supertrend & Keltner channels 2/3/2022

Giá lên
BINANCE:1INCHUSDT   1INCH / TetherUS
1. 4h timeframe: chỉ báo Supertrend > Tăng.
Khung 1 giờ:
2. Keltner Channels tăng khi nến đóng cửa vượt lên Upper 2.
3. Chờ tạo vùng điều chỉnh (swing zone).
4. Phá vỡ vùng điều chỉnh mở lệnh Mua (Buy) theo tín hiệu trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.