CaptainWilliam

Cổ phiếu Apple tăng trưởng phục hồi sau đại dịch Covid19

Giá lên
Cổ phiếu Apple tăng trưởng phục hồi sau đại dịch Covid19 , Có nên mua hay không ???

Nhìn trên biểu đồ tuần của Apple chúng ta thấy giá rằng đường trung bình giá Ma 23 đang
hướng lên trên cắt đường trung bình giá Ma 34 thể hiện xu hướng giá tăng phục hồi mạnh mẽ do
độ dốc của đường Ma theo hướng tăng lên theo góc 45 độ .
nhìn hành vi giá từ tháng 8 năm 2020 cho đến hiện nay đang phá đường trend giá tăng
đây là cơ hội để cho các nhà đầu tư dài hạn năm
2021 vào lệnh mua dài hạn cả năm 2021 .Cũng là cơ hội cho những
nhà đầu tư nào thích giao dịch ngắn hạn vì đã xác định được xu hướng dài hạn cho quý 1 và 2 năm 2021
Với các nguồn thông tin cơ bản về sự phục hồi kinh tế sau đại dịch covid trên toàn thế giới thì loài người chúng ta đã kiểm soát
và đang khắc phục cho đến nay đã đạt đến mức gọi là kiểm soát được dịch bệnh không lây lan trên diện rộng. Các doanh nghiệp lớn trên thế giớicũng đã dần đang hoạt động lại và đang trên đà tăng trưởng lại nhanh chóng . Hi vọng rằng các tổ chức kiểm soát dịch tốt để cho mọi người có thể làm ăn lại bình thường .
Khuyến nghị mọi người mua vào ở vùng giá 180$ đến 200$ chốt lỗ ở mức giá 150$
Chốt lời kì vọng TP1 ( Take Profit ) tại 250$
TP2 ( Take Profit ) tại 310$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.