QuoctoanFx

APPLE: Vùng giá đẹp để mua lên . Ưu tiên nắm giữ dài hạn x5 x10

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Cổ phiếu APPLE hôm qua đã có được sự phục hồi ấn tượng một cú GAp mạnh từ vùng 122.00 lên 128.00 tuy vậy AAPL vẫn chưa kịp lấp GAP. Đối với cổ phiếu có thẻ cân nhắc mua rải dần giá càng thấp sẽ càng an toàn .Tuy vậy đây là vùng giá cơ hội để anh em tiếp tục mua vào với AAPL> Cân nhắc mua rải với vùng giá này đặc biệt là điểm lấp GAP 122.00
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Anh em còn nhớ deal AAPL không nhỉ. Bản chất nền tảng của thi trường luôn củng cố cho chiến thuật tương lai. Bắt đúng vùng đáy của thị trường ở ngưỡng 120 -122 ròi nhé. Sau 4 tháng thì AAPL đạt ngưỡng 144$ / 1 cổ. Quá hời cho thương vụ này. Nắm giữ dài hạn vẫn ưu tiên