CeoAcengyVuMKT

Ý TƯỞNG THƯƠNG MẠI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU APPLE THÁNG 09/2020

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
📣BUY APPLE📣
Price: 115 - 120
SL: 100
TP1: 138
TP2: 160
TP3: 320
FOR More @CeoVuMKT🤝
All Copyrights© Reserved.
Các chỉ số chứng khoán chính của EU và Hoa Kỳ đã có một biển xanh trong ngày hôm qua, với NASDAQ là mã tăng chính do các cổ phiếu công nghệ được mua trở lại.
- xu hướng và mục tiêu của APPL trong tháng 9/2020, xu hướng sẽ tăng mạnh sau đợtt giảm giá đột ngột, và APPL sắp tung ra thị trường sản phẩm mới IP12 nhằm thúc đẩy giá Cổ phiếu tăng lên trong thơi gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.