PhuongNamAnalyst

Xu hướng dự báo sắp tới của mã AAPL

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
NASDAQ:AAPL Thời điểm này thị trường bị tác động bởi các thông tin về dự luật 300 tỷ hỗ trợ nền kinh tế đã bị bác bỏ bởi thượng viện, cùng với chỉ số VIX tăng cao ở tháng 9 này, tấm lý bất ổn của nhà đầu tư dẫn đến các phiên bán tháo các mã cổ phiếu Công nghệ, nhưng trong xu hướng dài hạn thì các mã này vẫn đang dẫn dắt thị trường, và được hô trợ bởi các chính sách của tổng thống TRUMP, nên lực đẩy thị trường dài hạn vẫn tăng dành cho các mã này, lướt sóng trong phiên tốt lợi nhuận mục tiêu 5$/1cp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.