TradingView

Volume Profile: Mọi điều bạn cần biết

Đào tạo
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Chào tất cả mọi người! 👋

Nếu bạn đã tham gia thị trường một thời gian, bạn có thể đã từng nghe thấy một công cụ có tên là "Volume Profile". Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về công cụ này, lý giải cách hoạt động của công cụ và mang đến cho bạn một số mẹo mà bạn có thể sử dụng để phân tính của mình.Volume Profile là gì? 🤔

Volume Profile là một công cụ vẽ biểu đồ tiên tiến hiển thị hoạt động giao dịch ở các mức giá cụ thể trong một giai đoạn thời gian cụ thể. Trên biểu đồ, Volume Profile vẽ một biểu đồ tần suất theo phương ngang để hiển thị các khu vực xảy ra khối lượng giao dịch lớn.Điểm khác biệt với Khối lượng Truyền thống 👀

Điểm khác biệt cốt lõi giữa Khối lượng Giao dịch Truyền thống và Volume Profile là cách xem xét khối lượng trong tương quan với thời gian và mức giá.

Nói cách khác, khối lượng giao dịch truyền thống cho bạn biết thời điểm xảy ra khối lượng giao dịch còn Volume Profile cho bạn biết địa diểm xảy ra.
Thuật ngữ Volume Profile 🔤

Công cụ Volume Profile có một số cấu phần và thuật ngữ độc đáo mà bạn cần biết là:

Điểm khống chế (POC) – Mức giá duy nhất trong giai đoạn thời gian đã biết nơi diễn ra hầu hết khối lượng giao dịch.

Profile High – Mức giá cao nhất đạt được trong giai đoạn thời gian đã biết.

Profile Low – Mức giá thấp nhất đạt được trong giai đoạn thời gian đã biết.

Vùng giá trị (VA) – Phạm vi trong đó một phần trăm tổng khối lượng đã xác định được giao dịch trong giai đoạn thời gian này. Thông thường, giá trị phần trăm này được đặt là 70%.

Vùng Giá trị cao (VAH) – Mức giá cao nhất trong vùng giá trị.

Vùng Giá trị thấp (VAL) – Mức giá thấp nhất trong vùng giá trị.Mẹo và thủ thuật 😎

Giống như hầu hết các công cụ hoặc nghiên cứu khác, Volume Profile có rất nhiều cách sử dụng.

Một chiến lược phổ biến là phân tích các vùng giá trị trước đó ở đâu so với mức giá hiện tại. Nếu giá hiện tại nằm ngoài vùng giá của giai đoạn trước đó, thì có thể giả định rằng tài sản đang theo xu hướng. Nếu giá vẫn nằm trong vùng giá trị của giai đoạn trước đó, thì một số người có thể cho rằng tài sản đang trong giai đoạn ổn định giá. Xác định xu hướng và giai đoạn ổn định giá thường được sử dụng tương ứng cùng với việc theo dõi xu hướng và chiến lược thực thi đảo ngược về giá trị trung bình.

Một chiến lược phổ biến khác là sử dụng Điểm khống chế "Virgin" (VPOC's) làm các mức chính trong một tài sản. VPOC's là các mức chưa được kiểm tra lại và hành vi giá hiện tại vẫn chưa chạm đến được khi khi thành lập các điểm này. Ý tưởng ở đây là nếu có nhiều hành động ở một mức giá nhất định, thì có thể những người tham gia thị trường lớn nhất đã có vị thế từ mức đó. Điều này có thể dẫn đến hành vi có thể đoán trước mà những nhà giao dịch tinh mắt có thể tận dụng.


Cảm ơn bạn vì đã đọc!

Thân gửi!
- Nhóm TradingView ❤️

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.