KenPCA

Deal 14: Sell Apple ngày 22/09/2021

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple đang di chuyển trong 1 kênh giá tăng. Giá sẽ có xu hướng giảm về vùng 135-137. Tùy thuộc vào hành động giá của Apple thì giá có thể giảm sâu hơn nữa. Nếu giá phá qua kênh giá tăng thì mốc mà Apple hướng tới sẽ là vùng 105-110.

Khuyến nghị:
Sell Apple 143-145
Stoploss: 150
Takeprofit:
TP1: 135-137
TP2: 105-110
Tham gia cộng đồng chứng khoán Quốc tế để giao lưu trao đổi và nhận được nhiều khuyến nghị mới nhất.
Hỗ trợ 24/7: 0332.993.678

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.