TradingView

Cách hoạt động của các loại lệnh khác nhau

Đào tạo
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Nè mọi người! 👋

Hôm nay, chúng tôi muốn xem xét 3 loại lệnh chính tồn tại khi tương tác với thị trường và giải thích thêm một chút và tác dụng của chúng.

Nghe hay đấy? Hãy bắt đầu! 🚀Trước khi chúng ta nói về các loại lệnh khác nhau mà bạn có thể thấy khi thực hiện giao dịch thông qua nền tảng của TradingView, điều quan trọng là phải hiểu cách hoạt động của hầu hết các thị trường ngay từ đầu.Khi nói đến bất kỳ thị trường nào, tại bất kỳ thời điểm nào, đều có “BEST BID”, và “BEST ASK”. 🔢

BEST BID là giá cao nhất mà ai đó sẵn sàng trả cho một tài sản nhất định và BEST ASK là giá thấp nhất mà ai đó sẵn sàng bán một tài sản nhất định.

Hãy suy nghĩ về điều đó một lần nữa. Ví dụ: khi nói đến cổ phiếu, nhà môi giới của bạn sẽ giới thiệu cho bạn một thị trường tổng hợp các lệnh (sổ đặt hàng) cho một cổ phiếu nhất định. Giả sử bạn đang tham gia thị trường để mua một số cổ phiếu của Apple. Bạn có thể thấy rằng cổ phiếu đang “giao dịch ở mức $ 175,50. Điều đó nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là mức giá thấp nhất mà ai đó sẵn sàng bán cổ phiếu Apple của họ có thể là khoảng 175,52 USD và giá cao nhất mà ai đó sẵn sàng trả cho cổ phiếu Apple có thể vào khoảng 175,49 USD. 💹Làm thế nào những người tham gia thị trường này làm cho ý định của họ được biết đến? Bằng cách đặt LỆNH GIỚI HẠN. ⌛

1.) LIMIT ORDER là một loại lệnh bạn gửi đến địa điểm giao dịch khi bạn muốn mua hoặc bán thứ gì đó ở một mức giá nhất định.

Trong ví dụ về Apple ở trên, giả sử rằng bạn muốn mua một số Apple, nhưng bạn không muốn trả nhiều hơn 175,25 đô la một xu. Khi bạn nhập đơn đặt hàng này và nhấp vào “gửi”, đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa điểm và THAM GIA vào sổ đặt hàng, với mức giá $ 175,25. Bạn hiện đang "TRỰC TIẾP" và đang tham gia thị trường. Người môi giới của bạn sẽ khấu trừ tiền mặt mà họ yêu cầu để thực hiện lệnh đó từ sức mua của bạn trong khi lệnh của bạn đang hoạt động.

Câu hỏi tiếp theo: Nếu mọi người có lệnh giới hạn của họ trong sổ đặt hàng, làm thế nào giá sẽ giảm xuống cho bạn? 🔽Có một số cách, nhưng một trong số đó là phổ biến nhất: LỆNH THỊ TRƯỜNG ⌚

2.) LỆNHTHỊ TRƯỜNG là một lệnh được gửi đến thị trường và ngay lập tức thực hiện hành động mua hoặc bán một tài sản ở bất kỳ mức giá hiện hành nào.

Rất nhiều người sử dụng lệnh thị trường vì chúng hầu như đảm bảo rằng bạn sẽ có được kết quả vị trí mà bạn muốn ngay lập tức. Nhược điểm là khi bạn gửi lệnh thị trường, bạn không thể kiểm soát mức giá bạn nhận được. Giá có thể thay đổi ngay lập tức, và bạn có thể kết thúc với một vị trí ở mức giá mà bạn không còn muốn nữa.

Quay lại ví dụ của chúng tôi: nếu bạn đang đợi để nhận được đơn đặt hàng của mình trong AAPL, mua cổ phiếu ở mức $ 175,25, thì bất kỳ ai trả tiền cho bạn sẽ vượt qua mức chênh lệch, có thể là với lệnh thị trường. 💵Giả sử rằng bạn được lấp đầy bằng cách mua cổ phiếu trong AAPL với giá 175,25 đô la và bạn muốn thoát khỏi vị trí của mình nếu cổ phiếu giao dịch dưới 175 đô la. Trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng LỆNH DỪNG. 🛑

3.) LỆNH DỪNG là các lệnh bạn gửi đến thị trường trên máy chủ Nasdaq / NYSE. Họ có giá kích hoạt và khi giá kích hoạt được chạm, họ sẽ thực hiện Lệnh giới hạn hoặc Lệnh thị trường dựa trên thông tin đầu vào của bạn. Đây là LỆNH CÓ GIỚI HẠN DỪNG và LỆNH DỪNG THỊ TRƯỜNG.

Điều này nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra thì đơn giản hơn nhiều.

Lần nữa; trở lại ví dụ của chúng tôi. Giả sử bạn thực hiện giao dịch mua của mình trong AAPL ở mức 175,25, nhưng sau đó lệnh dừng của bạn đạt mức 172,99 (bạn muốn thoát ra nếu cổ phiếu dưới 175).

Nếu lệnh dừng là lệnh thị trường, bạn sẽ bị loại khỏi vị thế của mình, bất kể giá nào. Đơn giản như vậy! ✅Tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày một số kỹ thuật đặt hàng mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để có được giá tốt hơn. 🦾

Trân trọng!

Nhóm TradingView 👀

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.