Ly_Hoang_Official

APPLE - ĐÃ CÓ TÍN HIỆU SELL

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
102 lượt xem
1
Mọi người theo dõi trong hình nhé!
Bình luận: Với việc giá tăng lên 146 như hôm qua
Chúng ta đang âm 5$/share
Nhưng giá vẫn chưa phá vỡ kháng cự và tín hiệu vẫn báo sell
=> như vậy rằng đây là 1 mức giá khá ổn để vào thêm với mức cắt lỗ là 149 - 150 (cản tâm lý chẵn) và kỳ vọng là giá sẽ không vượt qua giá này!

Bình luận