Leadership

Lãi trước thuế 6 tháng gấp đôi cùng kỳ, hoàn thành 70% kế hoạch

HOSE:ACL   CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
Trong riêng quý 2, ACL ghi nhận lãi ròng đạt 58,7 tỷ đồng tăng 22,5% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.575 đồng.
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã CK: ACL) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 với con số lãi tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 đạt hơn 373 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán giảm 8% nên lợi nhuận gộp đạt gần 103 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 1/2019.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều giảm so với cùng kỳ năm trước nên sau khi giảm trừ, ACL ghi nhận lãi ròng đạt 58,7 tỷ đồng tăng 22,5% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.575 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 817 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và thực hiện được 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 126,7 tỷ đồng, gấp đôi lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành được 70% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (180 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 113 tỷ đồng, cũng gấp đôi kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2018.

Tính đến 30/6/2019 Thủy sản Cửu Long An Giang còn khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 669 tỷ. Tổng tài sản đạt hơn 1.483 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với đầu năm.

Hiệp định CTPP đã chính thức có hiệu lực, EVFTA cũng đã hoàn thành việc ký kết trong ngày 30/06 vừa qua, tỷ giá USD/VND liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, và đặc biệt việc Trung quốc mới đây xóa bỏ toàn bộ thuế cho nhiều mặt hàng thủy sản Việt Nam trong đó có cá tra, sẽ là những điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Sau đợt đạt đỉnh hồi trung tuần tháng 4 vừa qua với mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu ACL giảm và hiện đang giao dịch quanh mức 38.900 đồng/cổ phiếu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.