Leadership

Về tôi Trading For Living
Đã tham gia Vietnam
Phân bổ Thị trường
60 % forex 28 % tiền điện tử 7 % các chỉ báo 5 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 12% | 33 BTCUSD 6% | 17 NZDUSD 5% | 15 USDJPY 5% | 15
Hiển thị thêm Ý tưởng 123...16
🇬🇧
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Auckland, New Zealand
976
66
34
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Manchester, England
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Auckland, New Zealand
976
66
34
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
606
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Vietnam
118
38
63
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11605
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Nhà ML06-40, khu đô thị Vinhome Greenbay
89
65
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Hà Nội
319
24
109
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
8
5
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
22
14
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
518
38
520
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Bắc Ninh
355
67
41
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4265
119
11
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
636
419
12
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Hà Nội
131
77
8
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1820
769
46
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Buon Ma Thuot
217
80
8
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Hà Nội
364
77
434
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1078
149
644
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
471
69
629
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1473
114
1417
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TCB
NH TMCP KY THUONG VN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AAPL
Apple Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư