xuanhaimmoer

ADA/BTC - Điều chỉnh trước khi có cú hồi

BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin

Chúng ta có 2 khu vực để mua Ada

Nếu Ada thoát khỏi vùng 1 để chúng ta có mẫu Inverse Head and Shoulders

Nếu Ada bị trả về từ vùng 2 (vùng dưới) để chúng ta có mô hình Double Bottom

Mục tiêu trong biểu đồ
Bình luận: Update