vuongdq2121

ADA/BTC canh chốt lệnh LONG

Giá xuống
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
ADA/ BTC canh chốt lệnh LONG
Chỉ số RSI phân kỳ thể hiện xu thế ngắn hạn là giảm
12/9 ADA Update Smartcontract có thể sẽ có nhịp tăng mạnh nhưng hiện tại chỉ số RSI không được đẹp nên canh chốt thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.