GameonVentures

ADA - 100% lợi nhuận

Giá lên
BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin
Giữa giông tố mưa bão, ADA lại nhẹ nhàng hiệu chỉnh x xong và đang quay lại uptrend với target lợi nhuận 100%

EP: 2200
TP: 4400
TG: 5400

Đặt SL nếu bạn là một nhà đầu tư cẩn trọng
Cám ơn bạn!
Like và share nếu bạn thích nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.