Trongvinh-FA25

ADA/USD - Chờ thời điểm chốt lời hoàn tất

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA đã hoàn tất sóng điều chỉnh 4 dạng Running Flat cấu trúc 3-3-5, nhịp điều chỉnh sóng 4 đẩy giá kiểm tra vùng hỗ trợ ngắn hạn EMA200-H1 hợp lưu với vùng hỗ trợ cũ là sóng 4 nhỏ của sóng 3.

Kết Luận:
Swing trading: Chúng ta đã kích hoạt vị thế mua tại vùng giá $0.333 - $0.341 theo nhận định ngày hôm qua, chúng ta cần quản trị tốt vị thế đang nắm giữ này.

Stoploss: $0.339$
Target: Ngắn hạn từ $0.418-0.$428
Intraday trading: Ngày hôm nay chúng ta có thể kích hoạt một chiến lược intraday như sau:

Entry: $0.350-$0.355
Stoploss: $0.339$
Target: Ngắn hạn từ $0.425-0.$441
Lưu ý: Chiến lược Intraday luôn tiềm ẩn rủi ro cao và có thể khiến tài khoản của bạn sụt giảm do điểm quả trị rủi ro đã không còn được tối ưu như lệnh Swing. Bạn nên cân nhắc theo khả năng quản trị rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn.

Lưu ý: Chiến lược giao dịch Crypto luôn chứa đựng mạo hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên cân nhắc và cân đối khối lượng phù hợp đảm bảo chiến lược rủi ro và tránh tổn thất lớn cho tài khoản.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.