dinhchien

ADAUSDT - Giảm theo Supertrend 7/3/2022

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
- Xu hướng chính 4h timeframe: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- Khung 1h: chờ điều chỉnh tăng (Supertrend tăng), phá vỡ xu hướng điều chỉnh tăng về xu hướng Giảm khung 4 giờ thì vào lệnh Bán (sell).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.