TradingView

Cách vẽ các kênh Fibonacci

Đào tạo
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Kênh Fibonacci được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự fibonacci trong một xu hướng đã xác định.

Các kênh này có thể dễ dàng được vẽ theo cả xu hướng tăng hoặc giảm để tìm các khu vực tiềm năng nơi hành động giá có thể thay đổi.

Uptrend
Khi vẽ Kênh Fibonacci trên một xu hướng tăng, một xu hướng được xác định rõ ràng cần được thiết lập với các mức thấp hơn được tạo ra.

Để vẽ kênh, trước tiên hãy chọn hai điểm thấp trên xu hướng, sau đó chọn điểm cao ở giữa chúng.

Sau khi kênh được vẽ, các mức Fibonacci được tính toán có thể được sử dụng để giúp suy đoán hành động giá bằng cách xem các khu vực này là hỗ trợ hoặc kháng cự.

Downtrend
Khi vẽ Kênh Fibonacci trên một xu hướng giảm, một xu hướng được xác định rõ ràng cần được thiết lập với các mức cao thấp hơn được tạo ra.

Để vẽ kênh, trước tiên hãy chọn hai điểm cao được xác định bởi xu hướng, sau đó chọn điểm thấp ở giữa chúng.

Bạn có sử dụng các kênh Fib không?
Nếu có, hãy chia sẻ các ý kiến của bạn ở bình luận bên dưới!

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.