vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU ADIDAS

XETR:ADS   ADIDAS AG NA O.N

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 247$-248$. Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP ADIDAS có thể một lần tiến lền quanh mốc 257$-267$

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy tuần này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh Tăng

- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh BUY quanh mốc 247$-250$, dừng lỗ dưới 245$
Chốt lời 257$-267$ . Good Luck :)