mrhenry

AEVO/USDT

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:AEVOUSDT   AEVO / TetherUS
AEVO/USDT AEVOUSDT
- MACD đang chuỷen từ vùng Xanh sang đỏ trên khung ngày
- RSI thì đang vùng quá bán, nhìn có vẻ sẽ có 1 phát hồi lên luôn - Theo quan điểm cá nhân mình thì cứ hồi mình đè nó mình SHort vì nó đang trả token rất nhiều, mà giá mua thì cũng XXX nhiều lần chẳng ai Hold làm gì cả.
- Nếu có bạn nào bắt dao được mà có lãi thì cứ cash ra, rời stl càng ngắn càng an toàn
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư.
Bình luận:
về lòng đất
Bình luận:
16/5 nó có hồi thì canh Short chứ không a bắt dao con này nhé. Rất nhiều coin ngon hơn nó. Hãy cân nhắc Short thì cũng stl nó dễ giết hết short thủ dã rồi mấy giảm đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.