Ly_Hoang_Official

#AMZN - Cơ hội x3 trong tầm tay

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc.
💯 Amazon Thông Báo Chia Tách Cổ Phiếu Tỷ Lệ 20:1 Và Việc Mua Lại Cổ Phần
✅ Hội đồng quản trị của Amazon đã cho phép chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 20 :1 với cổ phiếu phổ thông.
✅ Ngày tiến hành việc chia tách cổ phiếu sẽ là khi đóng cửa sau ngày 27/05/2022.
✅ Cổ phiếu dự kiến sẽ giao dịch với giá điều chỉnh vào ngày 06/06 sau khi thị trường đóng cửa.
✅ Amazon cũng thông báo mua lại số cổ phần lên tới 10 tỷ USD.

💰 Việc chia tách cổ phiếu sẽ không làm thay đổi giá trị của Amazon, nhưng có thể giúp các nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu của công ty thương mại điện tử này dễ dàng hơn, và cũng sẽ tác động đáng kể đến giá quyền chọn trên cổ phiếu.

📍Mục tiêu:
📌 Tầm 60$/shares sau khi chia tách sẽ rất dễ lên được 200$/share <=> tương đương x3 tài sản
📌 Dù cho là x10 lên 600$/shares thì cũng ko có gì là quá đáng vì thời gian qua giá AMZN giao động quanh 3000$/shares mà thị trường vẫn chấp nhận giá đó để giao dịch.

🧮 Phân tích quản lý vốn:
Trung bình 1 phiên giao động maximum 200 giá.

1000$ mua 2 share => sau khi chia là 40 share
Giá nó từ 60 > 120$/shares
=> 40 * 60 = 2.400$ lãi

2000$ mua 5 share => sau khi chia là 100 share
Giá nó từ 60 > 120$/shares
=> 100 * 60 = 6.000$

⚠️ Giải thích thêm tại sao 1000$ mà chỉ mua 2 share:
📌 Giả sử mình vào 1 share giá 2.900
Nó điều chỉnh mạnh về 2.500
=> mình âm 400$
Vào tiếp 1 share nữa giá 2500
=> mình có thể gồng được đến:
2.900 - 2.200 = 700 giá lỗ
2.500 - 2.200 = 300 giá lỗ
=> trụ được đến 2.200 mới cháy

Biểu đồ kỹ thuật
Tình hình thực tế sẽ khác rất nhiều
Nhưng lưu ý 2 điểm:
1. Căng thẳng chiến sự đã kết thúc Vàng - Dầu đang giảm đặc biệt là giá Dầu giảm rất có lợi cho việc Amazon gia tăng tỷ lệ đơn hàng thương mại điện tử của họ.
2. Vùng giá 2500$/shares là vùng cản tâm lý chẵn cũng là vùng trung bình giá so với biên độ hiện tại của AMZN.
Nếu xét theo trend tăng thì 2500$ là “giá trượt”.
Mà giá trượt thì mức lỗ rất ít. Nên tuỳ tình hình thực tế có thể mua được nhiều cổ phiếu hơn nếu cơ hội đến.

Với mức độ khả thi trên chúng ta có nên…..comeback hoành tráng không anh chị em?


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.