AMZN: Sóng c điều chỉnh có thể sắp kết thúc do chạm vùng hỗ trợ mạnh ngay vùng 2900. Tuy nhiên nếu tăng vào tuần sau thì có thể đây chỉ là 1 nhịp tăng điều chỉnh để giảm tiếp. Vùng tăng điều chỉnh có thể tới 3339. Nếu Buy phải chờ breakout trendline để xác nhận và target tại 3339.

Bình luận