Que_TVMC

ANV cổ phiếu leader ngành thủy sản!

Giá lên
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
ANV cổ phiếu leader ngành thủy sản!
+ Hưởng lợi từ xu hướng ưa chuộng sp thủy sản trên toàn cầu làm doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng theo #code34
+ Tiếp tục hưởng lợi khi EU và Mỹ cấm vận thủy sản Nga
+ Thủy sản VN có lợi thế cạnh tranh về giá và chất lượng
+ Tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm
+ 6 tháng cuối năm giá xăng dầu và cước tầu biền có xu hướng giảm sẽ làm tăng biên lợi nhuận hàng xuất khẩu VN, trong đó có thủy sản.
+ Mục tiêu dài hạn vẫn còn nhiều tiềm năng.
+ NĐT quan tâm có thể liên hệ với Team TVMC
#ANV #TVMC #Thuysan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.