tannq121

APS 10.6K - 20.5.2021

Giá lên
HNX:APS   ASIAN PACIFIC SECU
97 lượt xem
0
Lý do mua:
-Điểm kéo ngược tại xu hướng tuần (giá > ema10)
-TẠi xu hướng ngày: mua theo momentum dòng tiền
- giá bật lại tại FIBO 0.618 với xác nhận thanh khoản cao
- beak out định cũ.

ST: 10%
TP: 25%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: - Chốt tại giá 16k (đạt tỷ lệ 47%) - 4.7R (cao hơn kỳ vọng 30% 3R).