tannq121

Về tôi IT
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
APS 17% | 1 VCS 17% | 1 DHC 17% | 1 HPG 17% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
92525
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư