Trader-Pro-48

ATOM/USDT TÍCH LUỸ H4

Giá lên
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
Nhìn vào biểu đồ H4 đã cho 1 dấu hiệu tích luỹ xong

Kế hoach: mua vùng giá hiện tại - 3.859

chốt lời : 4.5$

Stl : 3.8

Hãy like nếu thấy pt bổ ích cho ae nhé
Giao dịch đang hoạt động:
Như đã phân tích ở trên. Hiện tại, Atom đang có xu hướng điều chỉnh, bạn nào muốn vào thì có thể:
Mua:3.965
bán:4.5
stl: 3.9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.