Trader-Pro-48

ATOM/USDT - CƠ HỘI CHO AI DÁM

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
Atom đang ở vùng hỗ trợ tương đối cứng, kế hoạch có thể mua tại thời điểm hiện tại

bán : 3.7 hoặc đỉnh củ

STl : nếu ngày mai có nến ngày đóng cửa dưới mức 3.108

AE tham khảo vào lệnh nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.