FSFI

AUDCAD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Theo Xu Hướng Giảm Ngay Bây Giờ!

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- AUDCAD- Khung giờ lớn là 1 xu hướng giảm.
- Giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ: 0.93000 (Con số tâm lý).
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán theo xu hướng.
- Là người ưa mạo hiểm, tôi vào lệnh bằng mô hình Cypher.
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ mô hình nến từ chối như Pinbar, Áp đảo... tùy theo ý bạn trong vùng Zone.
- Nếu thị trường phá vỡ vùng Zone và đóng cửa cao hơn chân X. Đối với tôi mô hình Cypher đã bị thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
Entry: 0.93777.
Stoploss: 0.94239.
Target: 0.92669.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.