dinhchien

AUDCAD - Kỳ vọng test đáy vào tạo đáy mới (Giao dịch loại 2)

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Giao dịch loại 2: Rủi ro 3% tài khoản.
- Key giao dịch: 50% cho tất cả các giao dịch.
- Phải luôn stop loss sẽ có cơ hội cho lần sau nếu sai.