FSFI

AUDCAD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD- sau khi phá vỡ mô hình Sideway tam giác vuông giảm thị trường đang hồi lên.
Tôi tìm kiếm cơ hội bán ngắn hạn.
Tín hiệu hợp lưu để vào lệnh:
1. RSI quá mua.
2. Mô hình AB=CD (màu vàng).
3. Mô hình Gartley (màu xanh). Với mô hình Gartley phổ biến, điểm D vào lệnh hoàn thiện ở 78,6 Fibs hồi quy đoạn XA. Vì tôi muốn có R:R tốt hơn nên tôi vào lệnh ở 88,6 Fibs hồi quy đoạn XA.
--
Entry: 0.93878.
Stoploss: 0.94119.
Target 1 dự kiến: 0.93583. (Mức 38.2 Fibs hồi quy đoạn AD)
Target 2 dự kiến: 0.93382. (Mức 61.8 Fibs hồi quy đoạn AD)
--
- Nếu các bạn là người mới. Hãy lưu ý rằng, nếu điểm D của mô hình Gartley hoàn thiện cao hơn mức Fibs 88.6 hồi quy. Các bạn cần kéo lại Fibs hồi quy đoạn AD để chỉnh lại Target theo các mức 38.2 và 61.8 mới.
- Nếu điểm D phá vỡ chân X thì đối với tôi mô hình Gartley khi đó thất bại. Theo cách quản trị rủi ro của tôi, tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.