Dự đoán và phân tích

AB=CD

Mẫu AB = CD rất dễ xác định trên biểu đồ và bao gồm 2 chân giá tương đương. Nó có các phép đo Fibonacci cụ thể của từng điểm trong cấu trúc của nó, loại bỏ chỗ để diễn giải linh hoạt. Điểm C phải truy xuất về 0,618 hoặc 0,786 và phép chiếu BC là 1,27 hoặc 1,618. Khi phép chiếu BC và hoàn thành AB = CD hội tụ chặt chẽ và xác định một khu vực nhỏ, cơ hội đảo ngược sẽ tăng lên.
 
Mục tiêu đầu tiên sẽ là mức thoái lui 382 của AD và mục tiêu thứ hai là mức thoái lui 618 của AD. Một mức dừng chung nằm sau một mức cấu trúc ngoài điểm D. Các nhà giao dịch bảo thủ có thể tìm kiếm xác nhận bổ sung trước khi tham gia giao dịch, ví dụ: căn chỉnh RSI hoặcspecific candlestick chỉ vào một sự đảo ngược. TradingView có một công cụ vẽ Mẫu ABCD thông minh cho phép người dùng nhận dạng trực quan mẫu này trên biểu đồ. Có một số biến thể, dựa trên CD là phần mở rộng của AB, chẳng hạn như mẫu 1.27 AB = CD hoặc 1.618 AB = CD.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
2
1
2