FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD vẫn đang đi theo nhận định lần trước của mình và mình đã chốt được 2R trong lệnh sell trước.

Hiện tại giá vẫn đang đi trong kênh giá giảm.
Nhận định: tìm cơ hội sell tại vùng cản trên của kênh giá.

Đây là bài phân tích lần trước, mời các bạn tham khảo.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.