DatTong

AUDCAD, Bán theo H4

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Xu hướng đi xuống
- Giá nằm dưới cản
--> Bán
Bình luận: Move stoploss to entry !