URIFX

AUDCAD #Chờ khớp lệnh buy

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Trong idea trước, mình canh buy cặp này ở D1.
Giờ là lúc setup chời khớp lệnh:
Giao dịch đang hoạt động