DatTong

AUDCAD, Mô hình vai đầu vai hình thành trên H1.

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD , Mô hình vai đầu vai hình thành trên H1.
--> Mua
Bình luận: Move stoploss to entry !