VFITeam

Cơ hội mua AUDCAD đang khá đẹp

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
D1 đang tạo xu hướng tăng giá

Giá quay lại test vùng Demand ( cầu )

Kết quả 4R

Vô thôi anh em ^^ nhớ quản lý vốn nhé

Chúc anh em may mắn

VFI team