FSFI

AUDCAD-M15 Cơ hội mua theo xu hướng tăng NGAY BÂY GIỜ!

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUD/CAD- H4 là 1 xu hướng tăng mạnh mẽ.
Tôi tìm kiếm cơ hội giá hồi về để mua sớm ở M15.
Tín hiệu hợp lưu:
1. Fibs hồi quy 61.8.
2. Vùng kháng cự trở thành hỗ trợ và có con số tâm lý: 0,96800.
3. RSI quá bán.
4. Mô hình pinbar từ chôi và sau đó là nến áp đảo tăng.
--
Entry Market: 0.96886.
Stoploss: 0.96691.
Target: 0.97495.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.