OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
🔔Cập nhật tỷ giá AUDCAD (H1)

💵Về mặt tin tức:
➖Trong ngày hôm nay, không có tin tức gì đặc biệt ảnh hưởng đến tỷ giá AUDCAD .

📈Về mặt kỹ thuật:
➖Hiện tại, tỷ giá đang tiến vùng cản thuộc biên độ phía trên của phạm vi giá biên độ và đang có phản ứng suy giảm tích cực. Chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá mua và đang có tín hiệu quay trở lại vùng 30-70.

🔥Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến nghị Sell với:
🔻SL tại khu vực 0.922xx (nằm ngoài khu vực biên độ giá một chút)
✅TP1 tại khu vực 0.919xx (Kh vực cản đầu tiên)
✅TP2 tại khu vực 0917xx (Vùng giữa cua vùng biên độ giá)
TP3 tại khu vực 0.914xx (Vùng biên dưới của khu vực)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.