dinhchien

AUDCAD - giảm tiếp theo sóngt đối xứng (Symmetry waves)

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDUSD ngay tại zone sóng IV. Mình đoán nó sẽ rớt từ IV đến V.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.