FSFI

AUDCAD- Cơ Hội Mua Tiềm Năng!

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- AUDCAD- khung Daily- thị trường phá vỡ mức kháng cự: 0.93109. Đưa thị trường vào cấu trúc đi ngang tiềm năng.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua khi thị trường giảm về vùng hỗ trợ: 0.91150.
- Là người ưa 1 chút mạo hiểm, tôi vào lệnh Buy Limit bằng mô hình Bat.
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ mô hình nến từ chối hoặc hãm đà giảm như Pinbar , Áp Đảo, Doji ... xuất hiện trong vùng Zone.
--
- Entry: 0.91438.
- Stoploss: 0.90793.
- Target 1 dự kiến: 0.92318. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 0.92862. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Nếu bạn là người mới. Hãy hiểu rằng chân D có thể hoàn thiện thấp hơn vị trí dự kiến. Miễn sao nằm trong vùng Zone. Khi đó tôi sẽ kéo lại mức Fib hồi quy đoạn AD để căn chỉnh lại Target theo mức Fib 38.2 và 61.8 mới.
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Bat thất bại. Đóng lệnh dể giảm thua lỗ có thể là 1 lựa chọn tùy theo cách quản trị rủi ro của mỗi người.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.