FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- H4 Giá về đến vùng đáy cũ bị phá xuống tạo cấu trúc giảm trước đó bị đẩy xuống,
- H1 đã tạo cấu trúc giảm và đóng nến dưới vùng giá tranh chấp.
Nhận định: có khả năng giá sẽ lên 1 nhịp nữa do trước đó lực lên khá mạnh. tìm cơ hội sell khi giá hồi lại.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.