bobbiboy8x

AUD-CAD tăng

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
tác giả thấy lực tăng mạnh xuất hiện

đề xuất một lệnh buy như hình

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu rõ ràng

Phương pháp sử dụng: bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.