bobbiboy8x

Về tôi Kênh youtube: https://www.youtube.com/@bingbinglee2407 Đăng ký để hưởng dịch vụ trên sàn MEXC với những ưu đãi riêng: https://www.mexc.com/register?inviteCode=1 Đăng ký để học tập: Trên youtube, hãy để lại bình luận
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
48 % forex 26 % tiền điện tử 4 % các chỉ báo 21 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 12% | 19 XAGUSD 5% | 9 BTCUSD 5% | 8 GBPAUD 4% | 7
Hiển thị thêm Ý tưởng 123...10
0
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
85870
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10350
931
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8028
4
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
859
51
11
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư